Տաթև, Նորավանք, Խոր Վիրապ


1-3 անձ 75000 դրամ    4-7 անձ 90000 դրամ      8-18 անձ 120000 դրամ


1-3 անձ 35000 դրամ      4-7 անձ 40000 դրամ      8-18 անձ 45000 դրամ

1-3 անձ 35000 դրամ   4-7 անձ 45000 դրամ      8-18 անձ 50000 դրամ

1-3 անձ 40000 դրամ    4-7 անձ 45000 դրամ     8-18 անձ 55000 դրամ

1-3 անձ 75000 դրամ    4-7 անձ 85000 դրամ      8-18 անձ 950000 դրամ

1-3 անձ 210000 դրամ     4-7 անձ 230000 դրամ    8-18 անձ 2800000 դրամ

1-3 անձ 80000 դրամ 4-7 անձ 95000 դրամ 8-18 անձ 130000 դրամ

Էջմիածին Մայր Տաճար, Գայանե եկեղեցի, Զվարթնոց տաճար

1-3 անձ 35000 դրամ 4-7 անձ 38000 դրամ 8-18 անձ 45000 դրամ


Լաստիվեր, Սևանավանք

1-3 անձ 60000 դրամ 4-7 անձ 65000 դրամ 8-18 անձ 80000 դրամ


1-3 անձ 6000 դրամ        4-7 անձ 7000 դրամ     8-18 անձ 95000 դրամ

1-3 անձ 62000 դրամ 4-7 անձ 65000 դրամ 8-18 անձ 83000 դրամ


1-3 անձ 50000 դրամ 4-7 անձ 60000 դրամ 8-18 անձ 75000 դրամ


1-3 անձ 70000 դրամ 4-7 անձ 80000 դրամ 8-18 անձ 95000 դրամ


Գյումրի

1-3 անձ 50000 դրամ 4-7 անձ 63000 դրամ 8-18 անձ 75000 դրամ

Թբիլիսի

1-3 անձ 90000 դրամ      4-7 անձ 100000դրամ    8-18 անձ 150000դրամ

Տրասֆեր օդանավակայանից

1-3 անձ 6000 դրամ 4-7 անձ 10000 դրամ 8-18 անձ 25000 դրամ