Հաղպատ, Սանահին, Ախթալա, Օձուն

Հունիս  30

Արժեք-6500 դրամ

Թբիլիսի - մեկօրյա տուր

Հունիս 29

Արժեք - 8500 դրամ

Վրաստան -  3 օր

հուլիս  5-7

Արժեք -32000 դրամ

հուլիս  5-7

Արժեք - 29000 դրամ

Վրաստան - 2 օր

հուլիս  6-7

Արժեք - 29000 դրամ

Լաստիվեր 

Հունիս 29

Արժեք-5000 դրամ